fbpx
Termeni si Conditii

Termeni Si Conditii

Termeni si Conditii

Pe parcursul prezentului regulament de utilizare, firma New Gold Business S.R.L, CUI: 34847132, J13/1714/03.08.2015, va fi numita cu termenul “VoyageRO”, iar termenii “website”/”site” se refera la voyagero.ro. Termenul de “utilizator” este folosit pentru a desemna persoanele fizice si/sau juridice care acceseaza acest website, indiferent de motivul pentru care o fac. Termenul de “client” se refera la un utilizator care a achizitionat unul sau mai multe bunuri/servicii oferite de firma New Gold Business S.R.L. Termenii “regulament”, “acord”, “termeni si conditii” si “copyright” sunt folositi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

     1. Folosirea site-ului:

Inainte de a utiliza website-ul nostru voyagero.ro cititi cu atentie Termenii si conditiile acestui website. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile acestui website va rugam sa nu continuati accesarea lui. Prin accesarea si utilizarea website-ului voyagero.ro sunteti de acord cu Termenii si conditiile stipulate in acesta pagina.
Termenii si conditiile pentru utilizarea acestui website pot fi modificate fara o notificare in prealabil. Toti utilizatorii sunt rugati sa le verifice la fiecare utilizare a acestui website. Nu ne facem raspunzatori daca utilizatorii nu verifica termenii si conditiile de folosire a website-ului nostru.

     2. Drepturi si obligatii:

Este interzis pe serverul unde este gazduit voyagero.ro accesul oricarui utilizator.
Fiecare utilizator in parte trebuie sa respecte anumite obligatii. Dreptul de folosinta a serviciului este un drept personal al utilizatorului iar acesta este de acord sa nu revanda sau sa foloseasca website-ul in scopuri comerciale, fara acordul expres al firmei New Gold Business S.R.L.
VoyageRO va putea oricand sa termine imediat accesul la website daca utilizatorul nu are un comportament adecvat, corespunzator aspectelor legale in vigoare! Utilizatorul este de acord:

 • sa respecte prevederile legii;
 • sa nu foloseasca informatiile de pe acest website in scopuri ilegale;
 • sa respecte dreptul de copyright al firmei New Gold Business S.R.L.;
 • sa citeasca in mod frecvent termenii si conditiile intrucat acestea pot fi schimbate de proprietar si/sau administrator fara acceptul prealabil al utilizatorilor.

Folosirea in continuare a website-ului de catre utilizator presupune acceptul implicit al termenilor si conditiilor noi. In cazul descoperirii oricaror nereguli utilizatorul are dreptul de a anunta conducerea New Gold Business S.R.L. pentru a lua masurile necesare!

     3. Politica de confidentialitate:

Un sumar al acestei politici de confidențialitate poate fi găsit la această adresă.

Site-ului voyagero.ro respectă drepturile utilizatorilor conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cât și de reglementarea Uniunii Europene 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrearea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În calitate de operator de date cu caracter personal, voyagero.ro colectează și prelucrează aceste date în următoarele scopuri:

 • Oferirea serviciului de magazin online: datele legate de sesiunile utilizatorilor pe site-ul voyagero.ro, conținând coșul de cumpărături pentru comenzi nefinalizate, sunt stocate pentru 90 de zile de la ultima acesare a sesiunii în cauză. Prelucrarea acestora se face în baza acordului utilizatorilor site-ului voyagero.ro. Niciun drept referitor la datele din această categorie nu este afectat de legislația în vigoare.
 • Onorarea comenzilor plasate pe site sau prin alte mijloace: numele și prenumele, adresa de email și numărul de telefon ale cumpărătorului; numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de livrare ale destinatorului; data și ora plasării comenzii. Acestea sunt preluate în baza contractului de vânzare-cumpărare acceptat odata cu plasarea comenzii și sunt stocate pe o perioadă de 10 ani, conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, urmând a fi șterse automat după expirarea acestui termen. Astfel, pentru datele folosite în scopul facturării, drepturile de intervenție asupra datelor, de opoziție și de a fi uitat nu pot fi aplicate. Pentru celelalte date (adresă de email, număr de telefon, mesaj cadou, numele destinaturului), aceste drepturi nu sunt afectate.
 • Trimiterea email-urilor în scopuri de marketing (newslettere): adresa de email a persoanei înscrise în lista de email; data și ora, precum și modalitatea oferirii acordului pentru primirea de comunicații în scopuri de marketing. voyagero.ro garantează că nu va transmite mesaje de tip spam așa cum sunt definite prin lege; mesajele cu caracter de marketing sunt trimise exclusiv persoanelor care și-au oferit, și nu au revocat, acordul afirmativ și explicit, acesta reprezentând condiția de legitimitate pentru prelucrarea datelor. Datele sunt stocate pe o perioadă indefinită cât timp acordul este în vigoare și sunt sterse automat în maximum 15 de zile de la revocarea acordului. Niciun drept referitor la datele din această categorie nu este afectat de legislația în vigoare.
 • Analiza traficului: jurnalele ce conțin asocierea dintre adresa IP a utilizatorului și activitățile efectuate de acesta pe site-ul voyagero.ro sunt stocate pentru 30 de zile de serverele noastre. Datele colectate în mod direct de către furnizori pentru analiza traficului în momentul accesării site-ului voyagero.ro, dintre care adresa IP a utilizatorului și cookie-ul pentru urmărire sunt singurele informații cu caracter personal si sunt stocate astfel: Google LLC, pentru serviciul Google Analytics – 26 de luni; Facebook, Inc., pentru serviciul Facebook Pixel – 28 de zile. Datele personale ale utilizatorilor, în afara de adresa IP și cookie-ul de urmărire, — cum ar fi: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon și adresa de livrare — nu sunt puse la dispoziția acestor terți in nicio circumstanță. Aceștia operează în calitate de împuterniciți ai voyagero.ro pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt certificați în conformitate cu Privacy Shield Frameworks. Datele sunt colectate și prelucrate în baza interesului legitim al voyagero.ro de a analiza traficul pe site-ul acestuia pentru protecția sistemului informatic, detectarea erorilor, îmbunătățirea site-ului sau a reclamelor acestuia prin Google AdWords și Facebook Ads. Niciun drept referitor la datele din această categorie nu este afectat de legislația în vigoare.
 • Conținutul comunicațiilor cu clienții: comunicațiile cu clienții ce iau legătura prin email, formularul de contact sau prin Facebook Messenger este prelucrat în interes legitim pentru a putea oferi serviciile în legătură cu care suntem contactați. Acestea sunt stocate pe o perioadă de 2 ani de zile. Facebook, Inc. acționează în calitate de împuternicit al voyagero.ro, fiind certificat în conformitate cu Privacy Shield Frameworks.

Datele personale prelucrate de către voyagero.ro nu sunt folosite în niciun mod pentru crearea de profiluri sau pentru a lua decizii automate în ceea ce privește persoana identificată.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt publicate pe site sau făcute publice în altă parte. voyagero.ro se obligă să nu furnizeze unor terți datele personale ale utilizatorilor săi decât pentru a putea oferi serviciile contractate de aceștia, în afară de autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau autoritățile în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii. Astfel:

 • Adresele de email înregistrare pentru a primi newslettere sunt furnizate Rocket Science Group, LLC (Mailchimp) pentru distribuția email-urilor de marketing, acesta acționând ca împuternicit pentru voyagero.ro. Puteți consulta politica lor de confidențialitate aici. Datele astfel prelucrate sunt protejate în conformitate cu Privacy Shield Frameworks, Mailchimp fiind certificat în acest scop.
 • Datele de facturare pentru comenzile plasate sunt furnizate firmei de contabilitate contractate de către voyagero.ro.

VoyageRO depune toate eforturile rezonabile, de ordin tehnic și operațional, care pot fi justificate comercial, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizând noile tehnologii din domeniu și aplicându-le în vederea actualizării sistemelor de securitate atunci când este cazul.

VoyageRO se angajează să aplice toate măsurile tehnice posibile și rezonabile pentru asigurarea confidențialității și integrității datelor în tranzit în cadrul Internetului, atât pentru datele transmise pe site, cât și pentru cele transmise pe email, acolo unde este posibil. La sesizarea utilizatorilor, voyagero.ro va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate cele necesare organelor competente să rezolve orice infracțiune legată de interceptarea.

Conform Legii nr. 677/2001, cât și reglementării UE 2016/679, utilizatorii beneficiază de dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor sale, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Dreptul la portabilitatea datelor nu este aplicabil în cazul datelor prelucrate de către voyagero.ro. Pentru exercitarea celorlalte drepturi, de exemplu în cazul în care unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne contactați. voyagero.ro se aganjează să modifice sau să steargă orice date personale sau să suspende prelucrarea acestora, cu excepția cazurilor în care legislația curentă nu permite voyagero.ro să ia aceste măsuri – descrierea datelor de mai sus include exemple de drepturi ce nu pot fi oferite din aceste considerente. Dezabonarea de la newsletter și, implicit, ștergerea datelor cu caracter personal stocate sub acordul ce va fi revocat prin dezabonare, se poate face oricând prin instrucțiunile specificate în subsolul fiecărui newsletter sau prin un email către voyagero@voyagero.ro. Renunţarea la primirea newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

În cadrul organizației nu este desemnat un Data Protection Officer, dar ne puteți contacta oricând, cu orice cerere referitoare la prelucrarea datelor, la adresa de mail voyagero@voyagero.ro. De asemenea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la dataprotection.ro, unde de altfel puteți și depune o plângere.

     4. Drepturi de autor:

Întregul conţinut al site-ului este proprietatea voyagero.ro şi intră sub incidența legii pentru protecția drepturilor de autor și a legilor privind proprietatea intelectuală și industrială.
Utilizarea site-ului este permisă doar în interes personal, fără scop direct ori indirect de natură comercială sau care contravine intereselor vânzătorului. Copierea, stocarea, modificarea sau transferarea site-ului şi/sau a conţinutului în întregime sau parţial nu sunt permise fără acordul explicit în scris al voyagero.ro şi sunt sancţionate potrivit legislaţiei în vigoare.

Pe site-ul voyagero.ro pot exista link-uri către alte site-uri. VoyageRO nu este răspunzător pentru conţinutul pus la dispoziţie de către site-urile unor terţe părţi.

     5. Dispozitii finale:

Litigiile ce derivă din prezentul document se vor soluţiona pe cale amiabilă sau de instanţele competente.

Prezentul document este guvernat de legea României.

Orice altă problemă, netratată de niciun articol din prezentul document, poate fi notificată la voyagero@voyagero.ro urmând a se rezolva pe cale amiabilă în cel mai scurt timp posibil.
Va stam la dispozitie pentru orice informaţie suplimentară: voyagero@voyagero.ro